Textile art - Textilkunst - Textilkonst

Dance Tanz Dans (Maestras)

2024

Embrodery on linen

Stickerei auf Leinen

Broderi på linne

30x40

Waterfall

Wasserfall

Vattenfall

2024

Embrodery, glass beads on parchment

Stickerei, Glassperlen auf Pergament

Broderi, glaspärlor på pergament

29x21

Autumnal composition

Herbstkomposition

Höstkomposition

2023

Assemblage

30x25

Flower meadow gone exotic

Blumenwiese exotisch

Blomsteräng exotiskt

2023

Embrodery, application, watercolour and monoprint on canvas

Sticken, Applikation, Aquarell und Monotypie auf Leinwand

Broderi, applikation, akvarell och monoprint på duk

25x45

 

Three willows

Drei Weiden

Tre pilar

2023

Embrodery, woodcut and watercolour on canvas

Sticherei, Holzschnitt und Aquarell auf Leinwand

Broderi, träsnitt och akvarell på duk

40x30

 

 

St Mary's Bedstraw

Labkraut

Gulmåra

2022

Felting

Filzen

Tovning

16x22

Reed / Schilf / Vass

2022

Embrodery on photo

Stickerei auf Photo

Broderi på foto

17x12 cm

SOLD / VERKAUFT / SÅLD

Midsummer

Mittsommer

Midsommar

2022

Watercolour and embrodery on canvas

Aquarell und Stickerei auf Leinwand

Akvarell och broderi på canvas

22x19 cm


Crocuses - or irises?

Krokusse - oder Irise?

Krokus - eller iris?

2022

Watercolour and embrodery on canvas

Aquarell und Stickerei auf Leinwand

Akvarell och broderi på canvas

22x29 cm

 


Birch tree

Birke

Björk

2022

Watercolour and embrodery

Aquarell und Stickerei

Akvarell och broderi

136x38

 

Scania / Schonen / Skåneland

2020

Felting

Filzen

Tovning

16x23